BATONGÄNGETS nya satsning heter TV SATURNUS. Det handlar om mogna män som siktar
på att skapa en ny ren universell humor. I december 2008 kommer en ny sensation till din galax.

Thobias Ericsson : : Daniel Lenneér : : Christopher Johansson


© batonggänget/lenneer.se 2008